05.07.16

КНИГА ЖИТТЄВИХ ІСТОРІЙ "ВІДПУЩЕННЯ"

   Ким би не був твій дід: КДБістом, воїном Червоної Армії чи УПА, чор­­­нобильцем, “афганцем”, постраждалим євреєм, польським паном, де­­портованим кримським татарином, дисидентом, закатованим у ГУЛАЗі, чи слухняною ланкою системи, металургом чи карпатським ру­­­котвором, – він був людиною і прожив життя. Цінності твоїх предків – у твоїй свідомості. Які вони? Можливо, погляди іншого геть від­­різняються від твоїх, але що ти знаєш про “іншого” у своїй країні? Що лежить у його спадку? Яка історія його роду? Яке оточення і що фор­­мувало його погляди? Чому він такий, який він є? І чого можна у нього­­ навчитися? Прочитання цієї книги дає можливість подумати над відповідя­ми на ці питання.
   Меморіально-документальне видання “Відпущення”, містить 22 історії життя та інтерв’ю, які було взято 2010-го року в рамках проекту “Україна активна: загоєння минулого” у 29-и людей з різним культурним, мовним, ет­нічним, ре­­лігійним, політичним та історичним підґрунтям з 13-и різних населених пунктів Пів­­ночі, Півдня, Заходу та Сходу України. І це лише маленька частинка з мільйонів, на яких XX століття залишило свій відбиток, але які знайшли в собі сили повнокровно жити далі. Відбиток, який ми не маємо права зігно­ру­ва­ти, адже непроговорена, непримирена, непрощена, незагоєна історія має влас­ти­вість по­вторюватися. Ми не можемо забути минулого, натомість можемо спро­бувати ви­слу­хати і зрозуміти одне одного, попросити пробачення і пробачити, від­пус­тити тя­гарі ми­­­нулого, аби разом будувати наше майбутнє. Сподіваємося, ця книга бу­де бодай по­штов­хом до цього.
   Інтерв’ю подано мовою оригіналу (або за допомогою транслітерації): укра­їнсь­кою та ро­сійською зі збереженням регіональних та індивідуальних особливостей мов­лен­­ня.
   Книга подарована центральній книгозбірні міста учасниками громадського культурно – документального проекту «ШАХТАРСЬКІ ІСТОРІЇ зі сходу та заходу».
   Відпущення/ Упор. Г. Буньо. - Львів: Свічадо, 2012. - 216 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар